Aktuelt

Aktuelle saker og nyheter fra RISE Fire Research
14. des 22
Ny rapport: Erfaringer med mobile vanntåkeanlegg installert i boliger
26. okt 22
Ny rapport: Brannsikkerhet i naturlig ventilerte parkeringshus
24. okt 22
FoU-seminar om brann!
30. sep 22
To nye rapporter: Solcelleinstallasjoner på bygg
7. feb 22
Ny rapport: Brann i holrom bak royaloljebehandla kledning av furu

Nye rapporter: Brannspredning i ventilasjonskanaler

Rapport 1 og rapport 2 fra BRAVENT-prosjektet er nå publisert. Prosjektet omhandler brann- og røykspredning i ventilasjonskanaler. Basert på resultatene fra de teoretiske beregningene og forsøkene mener vi at bruk av brannisolasjon på kanaler bør unngås. Det er mulig å utvikle et brannsikkert ventilasjonskonsept uten bruk av brannisolasjon. 
Bakgrunn: Den siste tiden er det blitt stilt spørsmål ved om spredning av varme og røyk i ventilasjonskanaler ved brann medfører en økt risiko for personsikkerhet og materielle verdier. Temaet ble på nytt aktuelt i forbindelse med revisjon av byggteknisk forskrift (TEK17). Da ble det påpekt i høringsuttalelser at de preaksepterte ytelsene når det gjelder brann og ventilasjonsanlegg er problematiske, og at løsningene som skisseres i byggdetaljbladet og BVNett-Veilederen ikke er tilstrekkelig dokumentert.

BRAVENT-prosjektet: For å belyse dette temaet, og skaffe til veie vitenskapelig dokumentasjon for i hvilken grad spredning av varme og røyk i ventilasjonskanaler representerer en risiko for personer og verdier, ble BRAVENT-prosjektet (Brann- og røykspredning i ventilasjonskanaler) initiert. 

Delrapport 1 oppsummerer den relevante, brannfaglige teorien og forskningsfronten innen fokusområdet. Rapporten fungerer som teoretisk grunnlag for forsøksplanleggingen og de øvrige aktivitetene i BRAVENT-prosjektet. 

Delrapport 2 omhandler resultater fra forsøk der det har blitt undersøkt hvorvidt det er fare for spredning av brann og varme i ventilasjonskanaler. I forsøkene har vi sett på effekten av å brannisolere kanalen, samt å blande inn romtemperert luft (som fra tilstøtende rom). Ventilasjonskanalen var koblet til en ovn i den enden og en vifte i den andre enden. Ovnen ble varmet opp til ønsket temperatur, og varm røyk ble så trukket gjennom kanalen med en bestemt hastighet. Termoelementer målte temperaturen både på røykgassen inne i kanalen, og på utvendig kanalgods ved ulike avstander fra ovnen. 

Prosjektet er finansiert av  Omsorgsbygg Oslo KF, Hordaland fylkeskommune, Stavanger kommune, Sykehusbygg HF, Trondheim kommune, Undervisningsbygg Oslo KF og Direktoratet for byggkvalitet


Mer informasjon er tilgjengelig i rapportene, som du kan laste ned her: 
Rapport 1: Teori- og kunnskapssammenstilling
Rapport 2: Brannspredning i ventilasjonskanaler


Arkiv