Aktuelt

Aktuelle saker og nyheter fra RISE Fire Research
28. mai 24
To nye rapporter: BRAVENT Storskala branntester
22. mai 24
Brannlaben i Trondheim fyller 90 år
12. apr 24
Ny rapport: BraTeK brannbeskyttende tekstiler
8. mar 24
Branntester for trygg luftfart
25. jan 24
Ny rapport: Feiing av ildsteder

BRAVENT: Statusoppdatering fra tester

RISE Fire Research jobber i 2018 med prosjektet BRAVENT, som omhandler brann-  og røykspredning i ventilasjonskanaler. Her kommer en statusoppdatering fra prosjektet. 

BRAVENT har som mål å undersøke effekten av de tiltakene som i dag velges for å hindre brann- og røykspredning gjennom ventilasjonskanalene, gjennom tester, beregninger og litteraturgjennomgang. Resultatene vil bli publisert i to testrapporter, i løpet av 2018. Mer om bakgrunnen for prosjektet finner du lengre ned.

Test av røykgasstemperatur i ventilasjonskanal
I denne testen ble det undersøkt hvordan røykgasstemperaturen i en ventilasjonskanal, og godstemperaturen til kanalen endret seg med avstanden fra en branncellebegrensende skillekonstruksjon (i dette tilfellet testovnen), når følgende parametere ble endre: Isolasjonslengden, lufthastigheten og innblanding av romtemperert luft. Målet er å dokumentere behov for isolasjon på ventilasjonskanaler. Rapporten fra testen er nå under utarbeidelse og vil bli publisert på våre nettsider straks den er klar.

bravent_test1

Testoppsett i BRAVENT: Ventilasjonskanalen koblet til en testovn til venstre, og til en avtrekksvifte til høyre. I testen på bildet ble det testet en uisolert kanal med 125 mm diameter, og en ovnstemperatur på 1000 °C.


Test av røyktetting av ventilasjonsfilter

 

Denne uken gjennomføres andre testserie i prosjektet, på vårt utendørs testområde. Her er målet å undersøke hvor mye røyk som skal til for å tette et ventilasjonsfilter, og hvor lang tid dette tar.

Bildene under viser testoppsett, med ventilasjonskanal med filter til venstre, og til høyre er brannrommet, hvor brannen befinner seg.

bravent_test2
Testoppsett i BRAVENT, med ventilasjonskanal med filter.
 
bravent_test2_2
Testoppsett i BRAVENT, ventilasjonskanal er koblet til brannrommet, hvor brannen befinner seg. 

 

Litt mer bakgrunn om prosjektet:
I alle bygg er det krav om at brann- og røyk ikke skal spre seg i vesentlig grad. I nye bygg går ventilasjonskanaler ofte gjennom flere brannceller, og det er derfor viktig å ha en gjennomtenkt strategi for hvordan man kan hindre brann- og røykspredning gjennom ventilsjonsanlegget. I dag finnes det i hovedsak tre ulike løsninger for å håndtere denne risikoen:

1) Separat ventilasjonsanlegg i hver branncelle
Ved å ha separate ventilasjonsanlegg for hver branncelle kan ikke varme eller røyk spre seg til en annen branncelle gjennom ventilasjonsanlegget.
2) Steng-inne-løsning
«Steng-inne-løsningen» baserer seg på at man hindrer brann- og røykspredning ved å lukke brannen inne i startbranncellen . Dette gjøres ved å bruke røyk- og brannspjeld i alle kanalgjennomføringer i branncellebegrensende konstruksjoner.
3) Trekk-ut-løsning
«Trekk-ut-løsningen» baserer seg på at man ved brann lar røyken trekkes inn i avtrekket og transporteres ut av bygningen på en trygg måte. Samtidig gjør man tiltak for å redusere faren for at overtrykk i brannrommet presser røyk inn i tilluftskanalene.

Løsninger som brukes i dag
For store bygg er det av praktiske årsaker normalt «steng-inne», eller «trekk-ut» strategi som benyttes. Begge disse løsningene har fordeler og ulemper. Til eksempel medfører «trekk-ut løsningen» at varm røyk trekkes gjennom kanalnettet, og at kanaloverflater blir varme. I praksis medfører dette at ventilasjonskanaler normalt isoleres i sin fulle lengde, at det etableres nødstrøm for anlegget, og at vifter og annet utstyr må tåle forhøyede temperaturer. Ved «trekk-ut løsningen» er det også vanlig å installere et by-pass system som leder luften fra ventilasjonsanlegget utenom filter og varmegjenvinnere, for å unngå at filteret tettes av røyk, og på den måten gjør ventilasjonsanlegget trykkløst. Ved «steng-inne» løsningen er det normalt ikke behov for å isolere kanalnettet. På den annen side er det da behov for å installere brannspjeld i alle brannskillende konstruksjoner.

Arkiv