Aktuelt

Aktuelle saker og nyheter fra RISE Fire Research
13. aug 19
Møt den nye brannprofessoren!
8. aug 19
Ny direktør på brannlaben
30. jun 19
Ny rapport! Krav til ettersyn og pålitelighet til sprinkleranlegg.
9. mai 19
Ny rapport! IG-541 og personsikkerhet
2. apr 19
Ny rapport! Energieffektive bygg og brannsikkerhet

BRAVENT: Statusoppdatering fra tester

RISE Fire Research jobber i 2018 med prosjektet BRAVENT, som omhandler brann-  og røykspredning i ventilasjonskanaler. Her kommer en statusoppdatering fra prosjektet. 

BRAVENT har som mål å undersøke effekten av de tiltakene som i dag velges for å hindre brann- og røykspredning gjennom ventilasjonskanalene, gjennom tester, beregninger og litteraturgjennomgang. Resultatene vil bli publisert i to testrapporter, i løpet av 2018. Mer om bakgrunnen for prosjektet finner du lengre ned.

Test av røykgasstemperatur i ventilasjonskanal
I denne testen ble det undersøkt hvordan røykgasstemperaturen i en ventilasjonskanal, og godstemperaturen til kanalen endret seg med avstanden fra en branncellebegrensende skillekonstruksjon (i dette tilfellet testovnen), når følgende parametere ble endre: Isolasjonslengden, lufthastigheten og innblanding av romtemperert luft. Målet er å dokumentere behov for isolasjon på ventilasjonskanaler. Rapporten fra testen er nå under utarbeidelse og vil bli publisert på våre nettsider straks den er klar.

bravent_test1

Testoppsett i BRAVENT: Ventilasjonskanalen koblet til en testovn til venstre, og til en avtrekksvifte til høyre. I testen på bildet ble det testet en uisolert kanal med 125 mm diameter, og en ovnstemperatur på 1000 °C.


Test av røyktetting av ventilasjonsfilter

 

Denne uken gjennomføres andre testserie i prosjektet, på vårt utendørs testområde. Her er målet å undersøke hvor mye røyk som skal til for å tette et ventilasjonsfilter, og hvor lang tid dette tar.

Bildene under viser testoppsett, med ventilasjonskanal med filter til venstre, og til høyre er brannrommet, hvor brannen befinner seg.

bravent_test2
Testoppsett i BRAVENT, med ventilasjonskanal med filter.
 
bravent_test2_2
Testoppsett i BRAVENT, ventilasjonskanal er koblet til brannrommet, hvor brannen befinner seg. 

 

Litt mer bakgrunn om prosjektet:
I alle bygg er det krav om at brann- og røyk ikke skal spre seg i vesentlig grad. I nye bygg går ventilasjonskanaler ofte gjennom flere brannceller, og det er derfor viktig å ha en gjennomtenkt strategi for hvordan man kan hindre brann- og røykspredning gjennom ventilsjonsanlegget. I dag finnes det i hovedsak tre ulike løsninger for å håndtere denne risikoen:

1) Separat ventilasjonsanlegg i hver branncelle
Ved å ha separate ventilasjonsanlegg for hver branncelle kan ikke varme eller røyk spre seg til en annen branncelle gjennom ventilasjonsanlegget.
2) Steng-inne-løsning
«Steng-inne-løsningen» baserer seg på at man hindrer brann- og røykspredning ved å lukke brannen inne i startbranncellen . Dette gjøres ved å bruke røyk- og brannspjeld i alle kanalgjennomføringer i branncellebegrensende konstruksjoner.
3) Trekk-ut-løsning
«Trekk-ut-løsningen» baserer seg på at man ved brann lar røyken trekkes inn i avtrekket og transporteres ut av bygningen på en trygg måte. Samtidig gjør man tiltak for å redusere faren for at overtrykk i brannrommet presser røyk inn i tilluftskanalene.

Løsninger som brukes i dag
For store bygg er det av praktiske årsaker normalt «steng-inne», eller «trekk-ut» strategi som benyttes. Begge disse løsningene har fordeler og ulemper. Til eksempel medfører «trekk-ut løsningen» at varm røyk trekkes gjennom kanalnettet, og at kanaloverflater blir varme. I praksis medfører dette at ventilasjonskanaler normalt isoleres i sin fulle lengde, at det etableres nødstrøm for anlegget, og at vifter og annet utstyr må tåle forhøyede temperaturer. Ved «trekk-ut løsningen» er det også vanlig å installere et by-pass system som leder luften fra ventilasjonsanlegget utenom filter og varmegjenvinnere, for å unngå at filteret tettes av røyk, og på den måten gjør ventilasjonsanlegget trykkløst. Ved «steng-inne» løsningen er det normalt ikke behov for å isolere kanalnettet. På den annen side er det da behov for å installere brannspjeld i alle brannskillende konstruksjoner.

Arkiv