Aktuelt

Aktuelle saker og nyheter fra RISE Fire Research
22. mai 24
Brannlaben i Trondheim fyller 90 år
12. apr 24
Ny rapport: BraTeK brannbeskyttende tekstiler
8. mar 24
Branntester for trygg luftfart
25. jan 24
Ny rapport: Feiing av ildsteder
5. jan 24
Brenner elbiler mer enn fossilbiler?

Ny rapport: Avgassing fra litium-ion batterier i hjemmet

Rapporten «Avgassing fra litium-ion batterier i hjemmet» er nå publisert. Hovedmålet er å studere i hvilken grad avgassing fra et batteri i en bolig på grunn av en termisk hendelse (thermal runaway) kan utgjøre en personrisiko.
Det ble gjennomført et søk i BRIS-databasen (brannstatistikk i Norge) for å identifisere relevante scenarioer. Basert på disse scenariene ble numeriske simuleringer av gasspredning fra et elsykkel-batteri i en generisk bolig gjennomført.

Resultatene viser at plasseringen av batteriet spiller en stor rolle for akkumulering av brennbar gass. Den største mengde brennbar gassblanding, 26 liter, ble akkumulert ved avgassing fra en 400 watt-timer (Wh) elsykkel-batteripakke, som var plassert i en hylle i en liten gang på 3,5 kvadratmeter. Det er viktig å lagre/oppbevare batterier i store og godt ventilerte rom, særlig ved avgassing fra en hel batteripakke.

Studien tyder på at avgassinger fra en elsykkelbatteripakke kan føre til redusert evne til å oppholde seg i et rom etter kun noen minutter. En termisk hendelse som sprer seg til hele batteripakken fører til et kritisk nivå av giftige gasser i hele rommet etter ca. 1 minutt for et lite rom (3,5 m2), og i hele øvre halvdelen av et stort rom (43,5 m2) etter ca. 4 minutter.

En analyse av karbonmonoksid konsentrasjonen viser at det å ha montert kombinasjonsdetektor i nærheten av batteriet kan være et godt tiltak for sikre tidlig deteksjon av termiske hendelser.

Studien er finansiert av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) og Direktoratet for byggkvalitet (DiBK).

Studien ble presentert på DiBK fagdag om brann 2021. Presentasjonen (videoopptak og pdf) er tilgjengelig her:  https://dibk.no/om-oss/Kalender-DiBK/fagdag-om-brann---2021/

Vi kommer også til å presentere studien på et webinar 1 september 2021, her vil det også bli mulighet til å stille spørsmål. Meir info og påmelding: https://www.nfsn.dk/events/event_calendar/Arrangement?id={DCCFC3A2-4482-4534-B137-853CA1E3992A}

Les rapporten her (pdf)

Arkiv