Aktuelt

Aktuelle saker og nyheter fra RISE Fire Research
31. mar 20
RISE støtter samfunn og næringsliv - hvordan kan vi hjelpe?
19. mar 20
Videostrømming av tester
12. feb 20
Ny rapport: Brannsikkerhet i lek- og aktivitetssenter
10. feb 20
Ny rapport: Brannrisiko ved bruk av innendørs kullgriller
5. feb 20
Ny rapport: Lading av elbil i parkeringsgarasje

Oppdatering fra PartiKle prosjektet

Vi er nå godt i gang med PartiKle prosjektet, som handler om partikkelgjennomtrengning i brannbekledning. Forrige uke gjennomførte vi de første testene i prosjektet, og vil nå gi en liten oppdatering fra denne serien med småskalatester.

Målet er å undersøke hvilke partikler og gasser som trenger gjennom bekledningen som brannvesenet bruker. Når vi vet hva som trenger igjennom og i hvilke mengder, kan dette brukes til å videreutvikle bekledningen slik at den blir bedre. Slik kan vi bidra til å gjøre hverdagen tryggere for brannvesenet når de er ute på oppdrag.

Første steg i testene var å tenne på brensel bestående av plast og treverk ved bruk av et konkalorimeter (en glødetråd formet konisk, som varmer opp brenselet ovenfra). Dette var koblet på en tunnel, hvor røyken som ble dannet kunne vandre gjennom. I en åpning i denne røyktunnelen festet vi biter av materialer fra ulike typer brannbekledninger. På utsiden av brannbekledningen analyserte vi hvilke partikler og gasser som trengte igjennom. For å gjøre disse analysene ble en ELPI partikkelanalysator og en FTIR gassanalysator brukt. Diverse annen instrumentering ble også koblet på, blant annet for å måle temperaturer og trykk i testoppsettet.

Vi er nå i gang med å analysere resultatene fra testene i småskala, samt å planlegge neste steg i testserien. Her skal vi oppskalere til full skala, og teste hvordan klærne fungerer når man har dem på seg, og beveger seg i brannrøyk. Disse testene kommer til å bli gjennomført i løpet av høsten 2018.

Prosjektet ledes av SINTEF Digital (avdeling Helse), ved Mariann Sandsund. Arbeidet hos oss på RISE Fire Research ledes av Karolina Storesund (karolina.storesund@risefr.no).

Ta gjerne kontakt, eller se prosjektets nettside for mer info:
https://www.sintef.no/prosjekter/partikle/

Arkiv