Aktuelt

Aktuelle saker og nyheter fra RISE Fire Research
28. apr 23
Gamle dører får ny og bedre brannmotstand
12. apr 23
Ny rapport: Sammenligning av to testmetoder for branntesting av fasadesystemer
14. des 22
Ny rapport: Erfaringer med mobile vanntåkeanlegg installert i boliger
26. okt 22
Ny rapport: Brannsikkerhet i naturlig ventilerte parkeringshus
24. okt 22
FoU-seminar om brann!

Ny rapport: Brannrisiko ved bruk av innendørs kullgriller

Burgere og annen mat som er grillet på kull- og vedfyrte griller er blitt svært populært hos mange restauranter i Norge. Dessverre har brannvesenet opplevd en økning i antall branner ved bruk av disse grillene. Brannene har i hovedsak oppstått i avtrekksystemet tilknyttet grillen, eller i nærliggende veggkonstruksjon. Vi har derfor sett på brannsikkerheten knyttet til slike griller på oppdrag for DSB og DiBK.

Kullgriller i restauranter defineres av myndighetene som produksjonsutstyr, og reguleres derfor ikke av regelverket for ildsteder. Regelverket for produksjonsutstyr mangler spesifikke krav til kullgriller, og ikke heller regelverket til avtrekksystemene tar spesielle hensyn til den økte brannrisikoen som bruk av slike innendørsgriller representerer. Regelverkene oppleves dermed som utydelige av brannvesenet, restaurant- og byggeiere, samt leverandører av kullgriller til restauranter.

I rapporten belyser vi betydningen av riktig installasjon og bruk, samt vedlikehold og rengjøring av grillene og avtrekkene. Regelverk og veiledninger bør styrkes slik at det ivaretar risikoen for antennelse i grillens nærliggende konstruksjoner, samt risikoen for brann i avtrekket. Dette for å forsikre at gjester kan fortsette å bli servert deilige burgere, men med mindre fare for brann!

Les rapporten her.

Arkiv