Aktuelt

Aktuelle saker og nyheter fra RISE Fire Research
27. jun 24
Innovasjon for bedre bærekraft
25. jun 24
Trebjelker med fingerskjøter!
28. mai 24
To nye rapporter: BRAVENT Storskala branntester
22. mai 24
Brannlaben i Trondheim fyller 90 år
12. apr 24
Ny rapport: BraTeK brannbeskyttende tekstiler

CO-detektorer gir betydelig tidligere alarm ved ulmebrann enn optiske røykvarslere

En ny rapport fra SP Fire Research sier at man kan halvere tid til alarm ved en ulmebrann ved å benytte CO-detektorer i tillegg til optiske røykvarslere. Dette gir personer økt sjanse for å rømme og overleve en ulmebrann som oppstår på nattestid.

SP Fire Research har på oppdrag for Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap og Direktoratet for byggkvalitet gjennomført forskningsprosjektet «Kartlegging av gasskonsentrasjoner, effekt av dødluftsrom og effekt av alternativt deteksjonsprinsipp ved ulmebrann».

Prosjektets formål var å:

  • undersøke om røykdetektorer med CO-sensor kan varsle beboer på et tidligere tidspunkt enn optiske detektorer, og følgelig øke sjansene for evakuering.
  • kartlegge nivået av giftige gasser i et rom hvor ulmebrann oppstår, og undersøke om grenseverdiene for forgiftning er overskredet når en tradisjonell, optisk røykvarsler går til alarm.
  • undersøke om røykdetektorer som er plassert i dødluftsrom reagerer tregere enn detektorer som er plassert i henhold Norsk brannvernforenings anbefalinger.

 

Hovedkonklusjonene fra studien er som følger:

  • Kombinasjonsdetektorer med CO-sensor går til alarm signifikant tidligere enn optiske røykdetektorer. I ett av forsøkene reagerte CO-detektorene nesten 2,5 timer før de optiske røykvarslerne. Dette kan øke sjansen for overlevelse i en ulmebrann.
  • Grenseverdier for handlingslammelse som følge av CO-forgiftning kan være oversteget når optiske røykdetektorer går til alarm. Dette kan i verste fall være fatalt.
  • Resultatene viste liten forskjell i tid til alarm mellom kombinasjonsdetektorer plassert på vegg og i tak. Dette viser god spredning av CO i rommet. CO-detektorer kan derfor plasseres tilgjengelig for personer som har vanskeligheter med å nå takmonterte røykdetektorer.
  • Det ble ikke funnet systematiske forskjeller i tid til deteksjon av lysdemping for røykdetektorer plasser henholdsvis i og utenfor dødluftsrom.

Rapporten kan lastes ned her.

Arkiv