Aktuelt

Aktuelle saker og nyheter fra RISE Fire Research
12. apr 24
Ny rapport: BraTeK brannbeskyttende tekstiler
8. mar 24
Branntester for trygg luftfart
25. jan 24
Ny rapport: Feiing av ildsteder
5. jan 24
Brenner elbiler mer enn fossilbiler?
20. des 23
Ny rapport: Brannsikkerhet ved oppføring og rehabilitering av bygg

Ny rapport: Innovative elsystem i bygg – konsekvenser for brannsikkerhet

Det elektriske miljøet i byggene våre endres, også i boliger. Et eksempel er lokal elproduksjon, hvor solcelleinstallasjoner blir stadig mer populære. Slik elproduksjon medfører også forandringer i andre deler av byggets elektriske infrastruktur, som likestrømsanlegg og i noen tilfeller energilagring i batterisystem. Hvilke konsekvenser får denne utviklingen for brannsikkerheten i byggene våre? 

Mål
Prosjektet har sammenstilt tilgjengelig kunnskap om brannsikekrhet knyttet til innovative elektriske systemer i bygg, og tatt initiativ til nye prosjekt på området.

Metoder og gjennomføring
Prosjektet deles inn i følgende deler:

  • To workshoper med en stor referansegruppe (19 personer), som består av eksperter innenfor temaet, eller relaterte områder.
  • Intervjuer med åtte informanter.
  • Litteraturstudier. Dette var den største delen av prosjektet.

Resultatene presenteres i detalj i rapporten. Viktig informasjonsutveksling har også skjedd i de to workshopene som har blitt gjennomført med referansegruppen. I rapportens siste kapittel er det foreslått forslag til videre arbeid. Forslagene er angitt i prioritert rekkefølge, og er kategorisert etter primærinteressent: brann og redningstjenesten, myndigheter eller forsikring/ bransje.

Resultat
Resultatene fra forstudien viser at den tekniske utviklingen er mye raskere enn utviklingen av regelverk og retningslinjer. Forstudien gir veiledning til hvordan videre forskning innenfor området kan prioriteres for å sørge for størst mulig samfunnsnytte.

Rapporten kan leses her (svensk).

Finansiører
Brandforsk og Länsförsäkringar

Partnere
Luleå tekniske universitet, Lunds universitet, RISE

Arkiv