Aktuelt

Aktuelle saker og nyheter fra RISE Fire Research
22. mai 24
Brannlaben i Trondheim fyller 90 år
12. apr 24
Ny rapport: BraTeK brannbeskyttende tekstiler
8. mar 24
Branntester for trygg luftfart
25. jan 24
Ny rapport: Feiing av ildsteder
5. jan 24
Brenner elbiler mer enn fossilbiler?

Ny rapport: Sammenligning av to testmetoder for branntesting av fasadesystemer

I studien "Sammenligning av to testmetoder for branntesting av fasadesystemer" ble et fasadesystem testet i to ulike testmetoder. Den første testen ble utført i henhold til SP Fire 105, den mest brukte branntestmetoden for fasadesystemer i Sverige og Norge. Den andre testen ble utført i henhold til den nye europeiske testmetoden som er under utvikling.

Begge testene ble utført i RISEs store forsøkshall i Trondheim, Norge, og overvåket med ulike instrumenter for å måle temperaturer og synlig flammehøyde. Fasadesystemets oppførsel under testene ble også visuelt observert og registrert.

Fasadesystemet oppfylte kravene i henhold til SP Fire 105. Skadene i den europeiske testen ble imidlertid vurdert til å være store. I utkastet til forslag til den europeiske testen var det ikke oppgitt vurderingskriterier.
 

Les hele rapporten (på engelsk) her: (pdf)

Arkiv