Aktuelt

Aktuelle saker og nyheter fra RISE Fire Research
28. apr 23
Gamle dører får ny og bedre brannmotstand
12. apr 23
Ny rapport: Sammenligning av to testmetoder for branntesting av fasadesystemer
14. des 22
Ny rapport: Erfaringer med mobile vanntåkeanlegg installert i boliger
26. okt 22
Ny rapport: Brannsikkerhet i naturlig ventilerte parkeringshus
24. okt 22
FoU-seminar om brann!

Ny rapport: Sammenligning av to testmetoder for branntesting av fasadesystemer

I studien "Sammenligning av to testmetoder for branntesting av fasadesystemer" ble et fasadesystem testet i to ulike testmetoder. Den første testen ble utført i henhold til SP Fire 105, den mest brukte branntestmetoden for fasadesystemer i Sverige og Norge. Den andre testen ble utført i henhold til den nye europeiske testmetoden som er under utvikling.

Begge testene ble utført i RISEs store forsøkshall i Trondheim, Norge, og overvåket med ulike instrumenter for å måle temperaturer og synlig flammehøyde. Fasadesystemets oppførsel under testene ble også visuelt observert og registrert.

Fasadesystemet oppfylte kravene i henhold til SP Fire 105. Skadene i den europeiske testen ble imidlertid vurdert til å være store. I utkastet til forslag til den europeiske testen var det ikke oppgitt vurderingskriterier.
 

Les hele rapporten (på engelsk) her: (pdf)

Arkiv