Aktuelt

Aktuelle saker og nyheter fra RISE Fire Research
12. apr 24
Ny rapport: BraTeK brannbeskyttende tekstiler
8. mar 24
Branntester for trygg luftfart
25. jan 24
Ny rapport: Feiing av ildsteder
5. jan 24
Brenner elbiler mer enn fossilbiler?
20. des 23
Ny rapport: Brannsikkerhet ved oppføring og rehabilitering av bygg

Lite effektive branntepper

En test av seks ulike branntepper viser svært nedslående resultater. Brannen ble kun slukket i fire av 18 testforsøk.

På oppdrag fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har RISE Fire Research utført tester av branntepper mot brann i frityrgryte. Testene ble gjennomført i henhold til standarden NS-EN 1869, som gjelder branntepper som først og fremst er beregnet for slokking av branner i matolje. Seks ulike branntepper på det norske markedet ble testet, og hvert produkt ble testet tre ganger.

Ingen av de seks brannteppene slokket brannen i alle de tre enkeltforsøkene. Brannen ble slokket i kun fire av til sammen atten tester.

Se komplett testrapport for alle resultater (PDF)

Det er alvorlig at de testede brannteppene i så mange tilfeller ikke tilfredsstiller kravene i standarden. Dette er et tydelig bevis på at et brannteppe ikke kan erstatte et brannslokningsapparat eller annet påbudt godkjent slokkemiddel, sier avdelingsdirektør for Næringsliv, produkter og farlige stoffer i DSB, Anne Rygh Pedersen.

Slipper gjennom røyk

Testen foregikk ved at tre liter matolje ble varmet opp i en 34 cm stor jerngryte til oljen spontanantente. Etter to minutter ble brannteppet lagt på.

En generell trend som ble observert, var at brannteppene i stor grad slapp gjennom mye røyk, og i mange forsøk oppstod det en tykk røyksøyle tvers gjennom teppet. I tolv av de 14 forsøkene som ikke bestod testen, begynte røyksøylen å brenne.

Overraskende dårlig

Ved å brette brannteppet i flere lag før det legges på brannen, øker man sannsynligheten for å slokke brannen. Det er imidlertid behov for flere tester før man kan fastslå dette med sikkerhet.

Bare tre av seks branntepper klarte å slokke en brann i minst ett forsøk. Det indikerer at brannteppene ikke er tette nok. Og for ordens skyld; om det brenner i en kjele med matolje er rådet å legge på et lokk, og fjerne kjelen fra plata, sier Rygh Pedersen.

Ifølge prosjektleder Andreas Sæter Bøe betyr ikke det nødvendigvis at disse teppene er særlig mye bedre enn de tre som ikke klarte å slokke brann i noen av tilfellene.

Bøe beskriver resultatene som "overraskende" og "langt fra tilfredsstillende".

Bakgrunn for testen

I løpet av de siste årene har DSB fått inn bekymringsmeldinger om at enkelte branntepper som selges på det norske markedet ikke fungerer tilstrekkelig. Det har vært tilfeller der brannen ikke har blitt slokket som forventet, og tilfeller der brannteppet har begynt å brenne.

Arkiv