Aktuelt

Aktuelle saker og nyheter fra RISE Fire Research
21. sep 21
Ny rapport: Effektiv, skånsom og miljøvennlig slokking av brann i mindre bygningsenheter
9. jul 21
Nye prosjekter: Hydrogen og Ammoniakk
2. jul 21
Ny rapport: Vurdering av branntekniske egenskaper til fasadekledning av tre
25. jun 21
Ny rapport: Avgassing fra litium-ion batterier i hjemmet
12. mai 21
Ny rapport: BRAVENT – Tetting av ventilasjonsfilter med brannrøyk

Ny rapport: El- og gasskjøretøy i innelukkede rom

SP Fire Research har nettopp avsluttet et prosjekt der vi vurderer brannrisiko knyttet til alternative energibærere i innelukkede rom, med hovedvekt på parkeringskjellere. Prosjektet er utført på oppdrag fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap og Direktoratet for byggkvalitet.

I rapporten kartlegges brannrelaterte problemstillinger ved el- og gassdrevne kjøretøy i innelukkede rom, med hovedvekt på parkeringskjellere. Det vurderes om gjeldende praksis og regelverk gir tilstrekkelig forebygging av brannrelaterte ulykker i innelukkede rom, og om brann- og redningsmannskap har kunnskap og prosedyrer til å håndtere denne typen ulykker på en sikker måte. Videre nevnes konkrete tiltak som bør tas opp til vurdering.

Konklusjoner

Det er fremdeles for lite kunnskap om forebygging av, og potensielle konsekvenser ved, brann eller eksplosjon i el- og gasskjøretøy i innelukkede rom. 

Sammenlignet med brannrisiko for konvensjonelle kjøretøy i innelukket rom, ser vi følgende viktige utfordringer ved el- og gasskjøretøy i innelukkede rom:

 • Elkjøretøy:
  • Potensielt lang slokketid og et høyt vannforbruk
  • Fare for reantenning etter slokking
 • Gasskjøretøy:
  • Risiko for ikke-fungerende sikkerhetsmekanismer
  • Hvis gassen akkumuleres i et innelukket rom, kan selv små utslipp føre til eksplosjon.

Spesifikt gjelder for parkeringskjellere:

 • Å slokke en bilbrann i en parkeringskjeller kan være svært utfordrende, uavhengig av hvilke drivstoffer som er involvert. Dette skyldes vanskelige arbeidsforhold for brannvesenet og den store bygningstekniske variasjonen blant eksisterende parkeringskjellere. Muligheter for å bedre tilkomst ved brann- og redningsinnsats bør utredes. Det bør vurderes om dagens bygningstekniske regelverk for parkeringskjellere gir et akseptabelt sikkerhetsnivå for bygg og mennesker.

 • Våre anbefalinger:
  • Inntil det foreligger mer kunnskap om slokketid og redningsinnsats ved elbil­branner i parkeringskjellere, bør sprinkler-/vanntåkeanlegg være et minimumskrav for å tillate parkering av elbiler.
  • Det bør gjøres en vurdering av om elbiler bør parkeres nær inn-/utkjøring med en definert minimumsavstand mellom hvert kjøretøy.
  • Det anbefales å tillate parkering av gasskjøretøy (personbiler) i parkerings­kjellere som oppfyller bestemte bygningstekniske krav, eksempelvis sprinkler-/vanntåkeanlegg Gassdeteksjon er hensiktsmessig. Det bør være krav om Ex-sikre elektriske installasjoner.

Les rapporten.

Foto: Gisle Jørgensen, NRK Rogaland.

Arkiv