Aktuelt

Aktuelle saker og nyheter fra RISE Fire Research
21. nov 23
Opptak av høst-webinar
13. nov 23
RISE Fire Research høst-webinar
18. okt 23
Ny rapport: Veileder silobrann, 13 tiltak og 4 advarsler.
5. sep 23
FRIC er sikret videre drift
22. jun 23
Ny rapport: Rømning ved brann i litium-ion batteri i elsparkesykkel

Kick-off for unik storsatsning på brannsikkerhet i Norge!

1.mars 2019 feiret vi offisiell åpning av forskningssenteret FRIC - Fire Research and Innovation Centre, sammen med våre samarbeidspartnere.

Varaordfører i Trondheim, Ola Lund Renolen, tente i åpningsseremonien fakkelen som symboliserte starten på forskningssenteret, som de neste fem årene skal bygge opp et sterkt brannfaglig forsknings- og innovasjonssenter og skape løsninger og kunnskap for bedre brannsikkerhet, både i Norge og internasjonalt. Renolen poengterte at senteret bidrar til å styrke Trondheims posisjon som Norges kunnskaps-, teknologi- og innovasjonshovedstad.

Senteret skal blant annet forske på tekniske brannsikringstiltak for sårbare grupper, brannrisiko forbundet med solcellepaneler og batterier, hvordan nye byggematerialer kan hindre at brann oppstår og brannspredning og hvordan man kan forbedre brannsimuleringer. I tillegg skal det gjennomføres grundige granskninger av branner for å dra ut læringspunkter.

Forskningsrådet har tildelt 30 millioner kroner til FRIC, et nytt forsknings- og innovasjonssenter for brannsikkerhet i Trondheim. FRIC ledes av RISE Fire Research, sammen med partnere fra NTNU, SINTEF, offentlig virksomhet og industri. Forskningssenteret har et samlet budsjett på 63 MNOK. 

Kontakt:
Anne Steen-Hansen
Senterleder
anne.steen.hansen@risefr.no

Arkiv