Aktuelt

Aktuelle saker og nyheter fra RISE Fire Research
12. apr 24
Ny rapport: BraTeK brannbeskyttende tekstiler
8. mar 24
Branntester for trygg luftfart
25. jan 24
Ny rapport: Feiing av ildsteder
5. jan 24
Brenner elbiler mer enn fossilbiler?
20. des 23
Ny rapport: Brannsikkerhet ved oppføring og rehabilitering av bygg

Kick-off for unik storsatsning på brannsikkerhet i Norge!

1.mars 2019 feiret vi offisiell åpning av forskningssenteret FRIC - Fire Research and Innovation Centre, sammen med våre samarbeidspartnere.

Varaordfører i Trondheim, Ola Lund Renolen, tente i åpningsseremonien fakkelen som symboliserte starten på forskningssenteret, som de neste fem årene skal bygge opp et sterkt brannfaglig forsknings- og innovasjonssenter og skape løsninger og kunnskap for bedre brannsikkerhet, både i Norge og internasjonalt. Renolen poengterte at senteret bidrar til å styrke Trondheims posisjon som Norges kunnskaps-, teknologi- og innovasjonshovedstad.

Senteret skal blant annet forske på tekniske brannsikringstiltak for sårbare grupper, brannrisiko forbundet med solcellepaneler og batterier, hvordan nye byggematerialer kan hindre at brann oppstår og brannspredning og hvordan man kan forbedre brannsimuleringer. I tillegg skal det gjennomføres grundige granskninger av branner for å dra ut læringspunkter.

Forskningsrådet har tildelt 30 millioner kroner til FRIC, et nytt forsknings- og innovasjonssenter for brannsikkerhet i Trondheim. FRIC ledes av RISE Fire Research, sammen med partnere fra NTNU, SINTEF, offentlig virksomhet og industri. Forskningssenteret har et samlet budsjett på 63 MNOK. 

Kontakt:
Anne Steen-Hansen
Senterleder
anne.steen.hansen@risefr.no

Arkiv