Aktuelt

Aktuelle saker og nyheter fra RISE Fire Research
18. nov 19
Ny rapport: Innovative elsystem i bygg – konsekvenser for brannsikkerhet
14. nov 19
Ny rapport: Branner i avfallsanlegg
13. aug 19
Møt den nye brannprofessoren!
8. aug 19
Ny direktør på brannlaben
30. jun 19
Ny rapport! Krav til ettersyn og pålitelighet til sprinkleranlegg.

Ny rapport! Brannsikkerhet ved bruk av krysslaminert massivtre i bygninger – en litteraturstudie

Denne litteraturstudien oppsummerer nyere forskning på brannsikkerhet ved bruk av kryss­­laminert massivtre (KLT) i bygninger.

Hovedfokus er på følgende forsknings­spørsmål:

  • Hvordan påvirkes brannutviklingen i rom der det er brukt tildekkede eller ekspo­nerte KLT-elementer?
  • Hvordan forhindre at detaljløsninger for KLT-elementer bidrar til brannutviklingen?

Resultater fra store brannforsøk og andre studier i perioden 2010 – 2018 er presentert i denne rapporten, og anbefalinger angående beskyttelse av CLT-strukturen og detaljløsninger gis på bakgrunn av litteraturstudien.

Det er et økende ønske om å kunne benytte trekonstruksjoner i høye bygninger, som erstatning for mer tradisjonelle konstruksjonsmaterialer. Bruk av tre­konstruksjoner i høye og komplekse bygninger stiller andre krav til konstruk­sjonen og detaljløsninger enn ved bruk av stål eller betong, fordi en brann som involverer tre­konstruk­sjonen kan få større konsekvenser om prosjektering og utførelse er utilstrekkelig. Det er i senere år utført omfattende forskning på forkullingshastigheter, delaminering, selvslokking, og hvordan eksponert, eller utilstrekkelig tildekket, KLT påvirker brannutviklingen i et rom. Forskningen er imidlertid basert på få store brannforsøk, og litteraturen peker fremdeles på flere kunnskapshull.


Mer informasjon finner du i rapporten, som kan lastes ned her: 
RISE rapport 2019:09 (pdf)

Arkiv