Aktuelt

Aktuelle saker og nyheter fra RISE Fire Research
22. mai 24
Brannlaben i Trondheim fyller 90 år
12. apr 24
Ny rapport: BraTeK brannbeskyttende tekstiler
8. mar 24
Branntester for trygg luftfart
25. jan 24
Ny rapport: Feiing av ildsteder
5. jan 24
Brenner elbiler mer enn fossilbiler?

Ny rapport! Brannsikkerhet ved bruk av krysslaminert massivtre i bygninger – en litteraturstudie

Denne litteraturstudien oppsummerer nyere forskning på brannsikkerhet ved bruk av kryss­­laminert massivtre (KLT) i bygninger.

Hovedfokus er på følgende forsknings­spørsmål:

  • Hvordan påvirkes brannutviklingen i rom der det er brukt tildekkede eller ekspo­nerte KLT-elementer?
  • Hvordan forhindre at detaljløsninger for KLT-elementer bidrar til brannutviklingen?

Resultater fra store brannforsøk og andre studier i perioden 2010 – 2018 er presentert i denne rapporten, og anbefalinger angående beskyttelse av CLT-strukturen og detaljløsninger gis på bakgrunn av litteraturstudien.

Det er et økende ønske om å kunne benytte trekonstruksjoner i høye bygninger, som erstatning for mer tradisjonelle konstruksjonsmaterialer. Bruk av tre­konstruksjoner i høye og komplekse bygninger stiller andre krav til konstruk­sjonen og detaljløsninger enn ved bruk av stål eller betong, fordi en brann som involverer tre­konstruk­sjonen kan få større konsekvenser om prosjektering og utførelse er utilstrekkelig. Det er i senere år utført omfattende forskning på forkullingshastigheter, delaminering, selvslokking, og hvordan eksponert, eller utilstrekkelig tildekket, KLT påvirker brannutviklingen i et rom. Forskningen er imidlertid basert på få store brannforsøk, og litteraturen peker fremdeles på flere kunnskapshull.


Mer informasjon finner du i rapporten, som kan lastes ned her: 
RISE rapport 2019:09 (pdf)

Arkiv