Aktuelt

Aktuelle saker og nyheter fra RISE Fire Research
14. des 22
Ny rapport: Erfaringer med mobile vanntåkeanlegg installert i boliger
26. okt 22
Ny rapport: Brannsikkerhet i naturlig ventilerte parkeringshus
24. okt 22
FoU-seminar om brann!
30. sep 22
To nye rapporter: Solcelleinstallasjoner på bygg
7. feb 22
Ny rapport: Brann i holrom bak royaloljebehandla kledning av furu

Ny rapport: Effektiv, skånsom og miljøvennlig slokking av brann i mindre bygningsenheter

Rapporten «Effektiv, skånsom og miljøvennlig slokking av brann i mindre bygningsenheter» er nå publisert. Hovedmålet er å øke kunnskapen om hvordan man kan slokke brann i mindre bygningsenheter på en effektiv måte med hensyn til tid og mengde vann, og med minimal eksponering for brannvesenet med tanke på røyk, varme og direkte kontakt med sot, samt minimal miljøeksponering ved avrenning av slokkevann.
Det ble gjennomført syv mellomskala brannforsøk i et rom med et grunnareal på 13,5 kvadratmeter. Brensel i forsøkene var hovedsakelig en sofa med madrasser og vegger kledd med OSB-plater. Studien fokuserer på indirekte slokking, altså kjøling av branngassene, med fire forskjellige slokkemetoder, som er:
•       Skjærslokkeren coldcut cobra og vann,
•       Strålerør og vann,
•       Strålerør og skum,
•       Slokkespyddet Fognail og vann.

I forsøkene førte alle slokkemetoder til at temperaturen i røyksjiktet sank under 150°C innen 2,5 minutter og brannen ble slått ned.  I alle forsøkene ble det gjentenning av brannen ca. 6 minutter etter forsøkstart, med unntak av forsøket med skum, hvor det ble gjentenning etter ca. 4 minutter. Forsøkene viste at skjærslokker og slokkespyd har god effekt, selv under «kunstige» begrensninger i forsøkene (varighet og slokkeretning). Begge disse slokkemetodene brukte ca. like mye vann. Ettersom innkjøpskostnader for slokkespyd er betydelig mindre enn for en skjærslokker, er dermed slokkespydet funnet å være ikke bare et effektivt slokkeverktøy, men også gunstig fra et kost/nytte perspektiv.

Å benytte en utvendig slokkemetode (skjærslokker eller slokkespyd) som umiddelbart tiltak i forkant av innsats med røykdykking gir følgende fordeler sammenlignet med røykdykking uten bruk av en utvendig slokkemetode:
•       Mindre sot og mindre eksplosjonsfarlige/giftige branngasser i brannrommet,
•       Bedre virkning av det sekundære, innvendige slokkemiddelet,
•       Raskere reduksjon av temperaturen i brannrommet,
•       Mindre badstueffekt (høy luftfuktighet kan gi varmegjennomslag i klærne til innsatspersonellet, som igjen kan føre til skader, og at innsatspersonellet må trekke ut).

Målinger under forsøkene viser at bruk av skjærslokker eller slokkespyd kan redusere eksponering for brannvesenet med tanke på varme og kontakt med partikler.

Studien er finansiert av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) og Direktoratet for byggkvalitet (DiBK).

Studien ble presentert på DiBK fagdag om brann 2021. Presentasjonen (videoopptak og pdf) er tilgjengelig her:  https://dibk.no/om-oss/Kalender-DiBK/fagdag-om-brann---2021/

Les rapporten her: (pdf

Arkiv