Aktuelt

Aktuelle saker og nyheter fra RISE Fire Research
22. mai 24
Brannlaben i Trondheim fyller 90 år
12. apr 24
Ny rapport: BraTeK brannbeskyttende tekstiler
8. mar 24
Branntester for trygg luftfart
25. jan 24
Ny rapport: Feiing av ildsteder
5. jan 24
Brenner elbiler mer enn fossilbiler?

En kvart million er uten fungerende røykvarsler

Åtte av ti som omkommer i brann dør i hjemmet. Det er stadfestet at røykvarslere har reddet liv, noe som understreker hvor viktig det er at alle hjem har fungerende røykvarsler.

SP Fire Research AS har på oppdrag fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) og Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) utarbeidet rapporten «Kartlegging av bruk av røykvarslere i boliger».

Rapporten viser en stabil høy dekning av fungerende røykvarslere i norske boliger, men fremdeles sover omtrent 250 000 nordmenn uten mulighet til å bli varslet ved brann (på grunn av manglende eller defekte røykvarslere).

Myndighetenes mål med dette prosjektet har vært å studere om beboere i norske boenheter har kjennskap til, og følger, regelverk og anbefalinger om bruk og vedlikehold av røykvarslere.

Resultater

 • De fleste boliger i denne studien oppfylte krav om at røykvarsler er installert og at det finnes fungerende røykvarsler i boenheten
 • 98 % av boenhetene hadde minst én røykvarsler installert
 • 97 % av boliger med installert røykvarsler har en eller flere fungerende røykvarslere
 • 90 % sier de tar ansvaret for at røykvarsler er installert i boenheten
 • 93 % av boenhetene hadde røykvarsler montert i rom utenfor hovedsoverom
 • 94 % av respondentene rapporterte at de funksjonstester røykvarsler periodisk eller sporadisk
 • Kun 36 % fulgte anbefalingene og utførte rengjøring minst én gang i året

Konklusjoner

 • Færre leietakere enn boligeiere svarte at de har/tar ansvar for at røykvarsler fungerer. Leietakere sjekket også i mindre grad enn boligeiere batteri i røykvarsleren selv
 • Flere kvinner enn menn svarte at de overlater ansvaret for røykvarslere og batteriskifte til sin ektefelle eller samboer
 • Beboere med lavest utdanning var minst klar over at de har ansvar for røykvarslers funksjon, tok mindre ansvar for røykvarslers funksjon, skiftet batteri selv i mindre grad, og hadde i større grad ioniske røykvarslere enn beboere med høyere utdanning
 • Når det gjelder andel fungerende røykvarslere i boenheten, fant vi forskjeller kun i gruppen der vi sammenlignet ulike utdanningsnivåer

Arkiv