Aktuelt

Aktuelle saker og nyheter fra RISE Fire Research
25. jan 24
Ny rapport: Feiing av ildsteder
5. jan 24
Brenner elbiler mer enn fossilbiler?
20. des 23
Ny rapport: Brannsikkerhet ved oppføring og rehabilitering av bygg
12. des 23
Ny rapport: Brann til jul
21. nov 23
Opptak av høst-webinar

Ny rapport: Evaluering av brann i parkeringshus på Stavanger lufthavn Sola 7. januar 2020

Vi har på oppdrag for DSB og DiBK, og i samarbeid med Norges brannskole, evaluert brannen i parkeringshuset ved Stavanger lufthavn Sola som inntraff i januar i år. Målsettingen har vært å fremme nasjonale læringspunkter med tanke på brannens omfang, regelverk, slokkeinnsats, prosjektering av brannobjektet, miljø og elbilers rolle i brannutviklingen. Dette er punkter som vil være relevante for mange aktører, som brannvesen, myndigheter, prosjekterende, byggeier, og for forskning på området.
Ved gjennomgang av brannkonseptene har vi funnet en del inkonsekvenser som tyder på at brannrisikoen ikke har vært fullt ut kartlagt og vurdert i forbindelse med utarbeidelsen av brannkonseptene.

Når det gjelder regelverket er det ikke funnet mangler som er relevant for denne hendelsen. Små justeringer i ordlyd mellom ulike utgaver av regelverk (eksempelvis veiledning til teknisk forskrift, VTEK) kan imidlertid ha stor betydning for hvordan regelverket skal tolkes. Det er viktig å være obs på ved utarbeidelse av brannteknisk konsept.

Brannvesenet m.fl. sin håndtering av hendelsen i akuttfasen er evaluert, og læringspunkter er trukket frem for flere områder. Vi har ikke grunn til å si at mangler ved slokkeinnsatsen kan ha bidratt til at brannen ble så stor som den ble. Likevel er det identifisert områder med forbedringspotensial som kan tas med i opplæringssituasjoner.

Elbilers bidrag ved brannen fikk stor oppmerksomhet i media etter branner, men vår studie viser at observasjoner under brannen tyder på at elbiler ikke bidro til brannutviklingen utover det som er typisk for konvensjonelle kjøretøy.

Les rapporten her (pdf)

Arkiv