Aktuelt

Aktuelle saker og nyheter fra RISE Fire Research
14. des 22
Ny rapport: Erfaringer med mobile vanntåkeanlegg installert i boliger
26. okt 22
Ny rapport: Brannsikkerhet i naturlig ventilerte parkeringshus
24. okt 22
FoU-seminar om brann!
30. sep 22
To nye rapporter: Solcelleinstallasjoner på bygg
7. feb 22
Ny rapport: Brann i holrom bak royaloljebehandla kledning av furu

Nye prosjekter: Hydrogen og Ammoniakk

Gode nyheter! To forskningssøknader ble nylig innvilget, Safe Hydrogen Fuel Handling and Use for Effective Implementation 2 (SH2IFT2) og AMmoniA Zero Emission (AMAZE).
SH2IFT2 tar sikte på å utvikle ny kunnskap om kritiske sider ved hydrogensikkerhet, og også å legge til rette for kompetanseheving som kreves for å støtte utbredt bruk av hydrogen i samfunnet. Dette prosjektet er en fortsettelse av det nåværende SH2IFT-prosjektet (https://risefr.no/tjenester/forskning-og-utredning/sh2ift). SH2IFT2 er et Kompetanse- og samarbeidsprosjekt (KSP) finansiert av Norges forskningsråd og industripartnere. Prosjektet eies og administreres av SINTEF.

AMAZE har som mål å utvikle og demonstrere en multi-fuel, drivstoff-fleksibel, ren og effektiv termisk kraftsyklus for fremdrift og kraftproduksjon. AMAZE vil fokusere på ammoniakk som karbonfritt drivstoff som hoveddrivstoff og energibærer. AMAZE er et Innovasjonsprosjekt i næringslivet (IPN) finansiert av Norges forskningsråd og industripartnere. Prosjektet eies av Bergen Engines og ledes av SINTEF Ocean.

Prosjektene har ennå ikke startet, men vi vil gi deg beskjed så snart det er et prosjektnettsted du kan besøke.

Arkiv