Aktuelt

Aktuelle saker og nyheter fra RISE Fire Research
28. mai 24
To nye rapporter: BRAVENT Storskala branntester
22. mai 24
Brannlaben i Trondheim fyller 90 år
12. apr 24
Ny rapport: BraTeK brannbeskyttende tekstiler
8. mar 24
Branntester for trygg luftfart
25. jan 24
Ny rapport: Feiing av ildsteder

Nye prosjekter: Hydrogen og Ammoniakk

Gode nyheter! To forskningssøknader ble nylig innvilget, Safe Hydrogen Fuel Handling and Use for Effective Implementation 2 (SH2IFT2) og AMmoniA Zero Emission (AMAZE).
SH2IFT2 tar sikte på å utvikle ny kunnskap om kritiske sider ved hydrogensikkerhet, og også å legge til rette for kompetanseheving som kreves for å støtte utbredt bruk av hydrogen i samfunnet. Dette prosjektet er en fortsettelse av det nåværende SH2IFT-prosjektet (https://risefr.no/tjenester/forskning-og-utredning/sh2ift). SH2IFT2 er et Kompetanse- og samarbeidsprosjekt (KSP) finansiert av Norges forskningsråd og industripartnere. Prosjektet eies og administreres av SINTEF.

AMAZE har som mål å utvikle og demonstrere en multi-fuel, drivstoff-fleksibel, ren og effektiv termisk kraftsyklus for fremdrift og kraftproduksjon. AMAZE vil fokusere på ammoniakk som karbonfritt drivstoff som hoveddrivstoff og energibærer. AMAZE er et Innovasjonsprosjekt i næringslivet (IPN) finansiert av Norges forskningsråd og industripartnere. Prosjektet eies av Bergen Engines og ledes av SINTEF Ocean.

Prosjektene har ennå ikke startet, men vi vil gi deg beskjed så snart det er et prosjektnettsted du kan besøke.

Arkiv