Aktuelt

Aktuelle saker og nyheter fra RISE Fire Research
25. jan 24
Ny rapport: Feiing av ildsteder
5. jan 24
Brenner elbiler mer enn fossilbiler?
20. des 23
Ny rapport: Brannsikkerhet ved oppføring og rehabilitering av bygg
12. des 23
Ny rapport: Brann til jul
21. nov 23
Opptak av høst-webinar

Verdens største platetermometer!

RISE Fire Research har nylig utviklet og brukt verdens største platetermometer i branneksperimenter i et prosjekt på hydrogensikkerhet, som heter SH2IFT prosjektet.

RISE Fire Research har laget fem av disse platetermometrene for å studere hydrogen-jetbrann i SH2IFT prosjektet. Målene på platene er 3 x 3 meter og det er totalt 30 termoelementer i et rutenett med 50 cm avstand. De fem platene har blitt brukt til å bygge et innelukket rom, og inni dette rommet har vi kjørt hydrogenjetbranner for å simulere et antent utslipp fra et hydrogenkjøretøy i et innelukket rom. Platetermometre er veldig gode til å måle varmebelastningen på overflater som er utsatt for brann, og det innelukkede rommet oppbygd av platetermometre gav en god total oversikt over termisk eksponering på de omkringliggende overflatene som ble direkte og indirekte truffet av hydrogenjetbrannen.

- Det er spennende å ha denne uoffisielle verdensrekorden her i Trondheim, og vi ser virkelig frem til å dele resultatene fra studien!, sier task leder i SH2IFT og forsker ved RISE Fire Research, Reidar Stølen.

SH2IFT-prosjektet øker kompetansen innen hydrogenteknologiens sikkerhet med fokus på å kvantifisere konsekvensene av utslipp av hydrogen i lukkede rom. Gjennom eksperimentelt arbeid med hydrogen både i gassform og i flytende form, vil prosjektet forbedre og verifisere simuleringsmodeller som kan brukes til å beregne konsekvensene av lekkasjer fra forskjellige relevante hydrogensegmenter. Prosjektet er finansiert av Norges Forskningsråd (ENERGIX - 280964).

Lær mer om prosjektet:

https://www.sintef.no/projectweb/sh2ift/

https://risefr.no/tjenester/forskning-og-utredning/sh2ift


Lær mer om platetermometer:
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/fam.2667

 

For mer info eller innspill, ikke nøl med å kontakte oss!
Christoph Meraner, christoph.meraner@risefr.no, 
Reidar Stølen, reidar.stolen@risefr.no

sh2ift-project-plate-thermometer-photo-rise-fire-research-1
Verdens største platetermometer monteres i testoppsettet for hydrogenjetbranntesting i SH2IFT-prosjektet. Foto: RISE Fire Research/ SH2IFT

sh2ift-project-plate-thermometer-photo-rise-fire-research-2
Bilder fra branneksperimenter med hydrogenjetbranner i SH2IFT prosjektet. Foto: RISE Fire Research/ SH2IFT


Arkiv