Aktuelt

Aktuelle saker og nyheter fra RISE Fire Research
22. mai 24
Brannlaben i Trondheim fyller 90 år
12. apr 24
Ny rapport: BraTeK brannbeskyttende tekstiler
8. mar 24
Branntester for trygg luftfart
25. jan 24
Ny rapport: Feiing av ildsteder
5. jan 24
Brenner elbiler mer enn fossilbiler?

Møt den nye brannprofessoren!

Vår sjefforsker, Anne Steen-Hansen, tiltrådte den 1. august 2019 sin nye stilling som professor i brannsikkerhetsteknikk ved Institutt for bygg- og miljøteknikk ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU). Anne vil fortsatt ha en 30 % stilling ved RISE Fire Research. Vi vil gratulere Anne og fortelle litt om hennes vitenskapelige reise så langt.

anne_web

Anne begynte å jobbe ved brannlaboratoriet i 1991 (daværende SINTEF NBL, senere SP Fire Research, i dag RISE Fire Research), og har gjennom sin lange karriere jobbet med et bredt spekter av temaer knyttet til brannsikkerhet og brannforskning. Som Anne liker å si, har hun jobbet med brannsikkerhet knyttet til alt fra telys til store oljeplattformer.

-Jeg er veldig glad for denne sjansen til å utvikle meg som forsker og bidra til et brannsikkert samfunn. Jeg er også glad for at jeg fortsatt skal ha en nær tilknytning til brannlaboratoriet når jeg starter dette nye kapittelet, sier hun.

Forskningsformidling
I 2002 tok Anne sin doktorgrad i bygningsmaterialer, med avhandlingen No fire without smoke. Prediksjonsmodeller for varmeavgivelse og røykproduksjon i SBI-testen og Room Corner-testen basert på konkalorimeter-testresultater. Den fengende starten av tittelen gjenspeiler Annes evne til å kommunisere vitenskapelig innhold på en forståelig og engasjerende måte. Dette er en evne som hun har brukt i sine mange publikasjoner, så vel som i forelesninger og presentasjoner gitt i forskjellige nasjonale og internasjonale fora.

Ord betyr noe
Anne har gjennom sin karriere vært en nøkkelaktør på flere forskjellige områder innen brannforskning og ingeniørfag; dette inkluderer bidrag til norsk og europeisk standardiseringsarbeid og en rekke vitenskapelige komiteer og utvalg. Hun har også lenge vært medlem av den nasjonale brannterminologkomiteen KBT (Kollegiet for brannfaglig terminologi). Hennes skarpe øye for riktig bruk av brannterminologi og korrekt grammatikk har vært en stor ressurs (og noen ganger ført til frustrasjon?) for kollegene.

Professor president
Anne er ikke bare professor, hun er også president. For noen år siden ble hun valgt til president for The European Group of Organisations for Fire Testing, Inspection and Certification (EGOLF). Gjennom EGOLF og andre fora har Anne etablert et imponerende nettverk av kontakter, både innen og utenfor brannmiljøet.

Finansiering av brannsikkerhet
I løpet av de siste årene har Anne vært en monumental pådriver for å skaffe mer midler til brannsikkerhet i Norge, noe som førte til opprettelsen av Brannforsknings- og innovasjonssenteret (FRIC) i 2019. Anne er senterdirektør for FRIC, en stilling hun vil beholde også etter å ha blitt professor.

Gratulerer
Å bli professor er en imponerende bragd, og vi gratulerer Anne med denne mye fortjente anerkjennelsen av hennes kompetanse og evner. Vi ser også frem til å fortsette å jobbe med Anne som vår kollega i årene som kommer.

Gratulerer, Anne!

Arkiv