Aktuelt

Aktuelle saker og nyheter fra RISE Fire Research
28. mai 24
To nye rapporter: BRAVENT Storskala branntester
22. mai 24
Brannlaben i Trondheim fyller 90 år
12. apr 24
Ny rapport: BraTeK brannbeskyttende tekstiler
8. mar 24
Branntester for trygg luftfart
25. jan 24
Ny rapport: Feiing av ildsteder

Ny rapport: Vurdering av branntekniske egenskaper til fasadekledning av tre

Rapporten «Vurdering av branntekniske egenskaper til fasadekledning av tre» er nå publisert.

Denne rapporten beskriver 19 storskala branntester av trekledning med ulike former for behandling (maling/impregnering). Forsøksoppsettet skal representere en reell fasade, og testene ble gjennomført ved RISE Fire Researchs laboratorium i Trondheim våren 2021. Testene ble utført med startbrannkilder som representerer brann i mindre objekter. Det er benyttet brennereffekter på henholdsvis 125 kW, 251 kW og 376 kW.
Hensikten med prosjektet har vært å undersøke brannutviklingen i disse kledningsproduktene, og gi et grunnlag for å vurdere sikkerhetsnivået i bygninger med behandlet fasadekledning av tre.

Resultatene fra storskalatestene er vurdert og sammenholdt med resultater fra branntesting i liten og mellomstor skala av de samme produktene. Dette ble gjort for å undersøke om forsøkene i mindre skala kan forutsi hvordan materialene vil oppføre seg i storskalatesten.

Denne studien er begrenset til å undersøke brannutvikling og flammespredning på utvendig overflate på fasade med trekledning, for å vurdere forskjellene mellom kledning med ulik behandling.

Rapporten beskriver også regelverket for ytterkledning gitt i byggteknisk forskrift med veiledning, og systemet for brannprøving og klassifisering av slike produkter.

Rapporten er utført på oppdrag fra Talgø Invest AS, Marnar Bruk AS, Alvdal Skurlag AS og Boligprodusentenes Forening.

Les rapporten her .(pdf)

Arkiv