Aktuelt

Aktuelle saker og nyheter fra RISE Fire Research
21. nov 23
Opptak av høst-webinar
13. nov 23
RISE Fire Research høst-webinar
18. okt 23
Ny rapport: Veileder silobrann, 13 tiltak og 4 advarsler.
5. sep 23
FRIC er sikret videre drift
22. jun 23
Ny rapport: Rømning ved brann i litium-ion batteri i elsparkesykkel

Det arbeides med en ny europeisk metode på fasadetesting

RISE Fire Research er med på å utvikle fremtidens felleseuropeiske metoder for å teste og klassifisere fasaders brannegenskaper.

I dag finnes det 11 ulike standarder for fasaders brannegenskaper i Europa, og dette er utfordrende og kostbart for bedrifter som skal selge produkter i flere land.

Den Europeiske standardiseringskomiteen (CEN) og The European Organisation for Technical Assessment (EOTA) har lenge arbeidet for å få på plass et felles, harmonisert system for branntesting og klassifisering av fasader. EU-kommisjonen har derfor opprettet et prosjekt som har som mål å legge fram et forslag som kan aksepteres av alle EUs medlemsland.

CE-merking kan bli mulig

Målet for prosjektet er at industrien skal få et enklere og mer ensartet regelverk å forholde seg til. Med felleseuropeisk test- og klassifiseringsmetodikk, blir det mulig å CE-merke fasadesystemer.

CE-merking (CE = Conformité Européenne) viser offentlige kontrollmyndigheter at det merkede produktet oppfyller de sikkerhetskrav som gjelder i EU og EØS-området, og at dette kan dokumenteres. Et produkt med korrekt CE-merking vil normalt ha fri markedsadgang i EØS-området.

Round Robin-testing

RISE Fire Research samarbeider med fem andre test- og forskningsinstitutter i EU om en studie som skal sammenligne alle regelverk og standarder som nå gjelder i alle medlemsstater i EU og EØS.

Prosjektet har kommet så langt at RISE Fire Research deltar i såkalte «round robin-testing»; samme eksperimenter gjennomføres ulike steder i Europa, med samme utstyr og på samme måte. Deretter kan vi og de andre test- og forskningsinstituttene sammenligne data og vurdere hvor godt egnet og repliserbar metodikken er.

Gir den samme resultater over alt, hele tiden? Og hvilke krav til resultater (måleparametere) skal fremtidens regelverk inneholde?

To testmetoder sammenlignes

RISE Fire Research tester to ulike testmetoder: SP Fire 105, som lenge har vært den etablerte teststandarden i Norden, samt det foreliggende forslaget til ny EU-standard fasadetest (Draft EU-test). Draft EU-testen kan gjennomføres i stor og medium skala.

Resultatene fra en SP Fire 105-test baseres i stor grad på observasjoner og vurderinger, mens Draft EU-testen vil legge mer vekt på målbare kriterier. Draft EU-testen stiller også tøffere og mer komplekse krav til ytterveggens brannegenskaper. I en storskala Draft EU-test må fasaden blant annet bygges 2,5 meter høyere enn i en SP 105-test. Veggen skal også bygges med et rettvinklet hjørne, som dermed reflekterer varme og øker intensiteten i varmeutviklingen.

Så langt i prosjektet har vi sett eksempler på at produkter som består SP 105-testen, kan være langt unna ønsket resultat i Draft EU-testen. Men vi har også testet produkter som takler Draft EU-testen godt.

Les mer om dette i denne rapporten.

Dersom du ønsker mer informasjon om dette prosjektet, eller branntesting av fasader, ta kontakt med prosjektleder Mikael Bergius i RISE Fire Research, mobil: (+47) 40 60 19 49 / e-post: mikael.bergius@risefr.no

 

Arkiv